ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลขามทะเลสอ (ตามแบบที่เทศบาลฯกำหนด)

23 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :