ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ซอยราษฎร์บำรุงจากกลางบ้านสีจานถึงซอยยิ่งเจริญด้านทิศตะวันตก บ้านสีจาน หมู่ที่ 3 (ตามแบบที่เทศบาลฯกำหนด)

29 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :