ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงเวทีแอโรบิคบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 (ตามแบบที่เทศบาลฯกำหนด)

29 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :