ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกประทุมพร (ต่อจากของเดิม) บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลขามทะเลสอ (ตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด)

28 พ.ย. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :