ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองคู (พร้อมส่วนประกอบ) บ้านหนองคู หมูที่ 2 ตำบลขามทะเลสอ (ตามแบบที่เทศบาลฯกำหนด)

13 ก.พ. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :