ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกเที่ยงธรรม 1 บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตำบลขามทะเลสอ

02 มี.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :