ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลฯ พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำเสีย บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลขามทะเลสอ

23 มี.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :