ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

26 มี.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :