ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ตลาดนัดวันศุกร์เป็นการชั่วคราวตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

19 ส.ค. 64

 

ดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :