ประกาศ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง แจ้งหยุดให้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Fitness) ของเทศบาลฯ (ชั่วคราว) เพื่อทำการปรับปรุง ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

24 ธ.ค. 61