ประกาศ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.8-009 สายซอยศรีจันทร์เชื่อมสายชาญชลาศัลย์ บ้านสีจาน หมู่ที่ 3 พร้อมตีเส้นจราจร จำนวน 2 ช่วง

07 ก.พ. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :