!!!ประชาสัมพันธ์!!! การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

07 ต.ค. 64

ดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :