!!!ประชาสัมพันธ์!!! การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

02 ก.ย. 64

 

ดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :