!!!ประชาสัมพันธ์!!! กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาวัดหนองขุ่น ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

20 มิ.ย. 66