!!!ประชาสัมพันธ์!!! ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายด้วยฟุตซอลหลังเลิกเรียน ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2567 วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 18.30 น. เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

04 เม.ย. 67

 

ดาวโหลดใบสมัครตามเอกสารด้านล่างนี้