!!!ประชาสัมพันธ์!!! งานเทศกิจ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาฯ

18 ม.ค. 67

ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้