ประชาสัมพันธ์!!! เปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานประเพณีวันลอยกระทง โดยเปิดจองพร้อมกัน ดังนี้ -เปิดจองแผงขายของ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป -เปิดจองแผงขายกระทง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองคู

08 พ.ย. 61

ประชาสัมพันธ์!!! เปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานประเพณีวันลอยกระทง  โดยเปิดจองพร้อมกัน  ตามวันเวลาและสถานที่  ดังนี้

-เปิดจองแผงขายของ  วันพฤหัสบดีที่  15  พฤศจิกายน  2561  เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป

-เปิดจองแผงขายกระทง  วันศุกร์ที่  16  พฤศจิกายน  2561  เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป

ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองคู