ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลขามทะเลสอต้านยาเสพติดเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3 – 9 ก.ค. 2566

10 ก.ค. 66