ประมวลภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยวิถีทางธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 26 – 28 มีนาคม 2567

29 มี.ค. 67