ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ โดยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนต้องดำเนินการมอบอำนาจใหม่ให้แล้วเสร้จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

11 ก.ย. 63

คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่ และดาวโหลดเอกสารแนบ  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่าง  ครับ