พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

05 ธ.ค. 59

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช