พิธีปิดโครงการอบรมสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

23 พ.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานชุมชน  พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกกรมพิธีปิดโครงการอบรมสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันที่  28  กันยายน  2555  โดยจัดให้มีการแข่งขันในแต่ละฐานประกอบ  ฐานพับ-เก็บ  ฐานปัดกวาดเช็ดถู  ฐานล้างจาน   ฐานขัดให้วาว