พิธีมอบทุน ก่อสร้างห้องสมุดมีชีวิต งวดที่ 2 จำนวนเงิน 250,000 บาท

21 ก.ค. 57

พิธีมอบทุน ก่อสร้างห้องสมุดมีชีวิต งวดที่ 2 จำนวนเงิน 250,000 บาท