พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

25 ต.ค. 61

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะ ได้มาร่วมพิธีวางพวงมาลา พร้อมกับส่วนราชการ – องค์กรเอกชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา