พิธีอัญเชิญและพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5

19 ต.ค. 58

พิธีอัญเชิญและพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5