พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลฯและพิธีเปิดลู่วิ่งรอบอ่างเก็บน้ำหนองคู โดยท่านประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 8 มิถุนายน 2556

08 มิ.ย. 56

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลฯและพิธีเปิดลู่วิ่งรอบอ่างเก็บน้ำหนองคู

โดยท่านประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 8 มิถุนายน 2556