พิธีเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในช่วงของ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562

27 ธ.ค. 61