พิธีเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

20 ก.พ. 58

พิธีเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ