พิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 25 สิงหาคม 2557

25 ส.ค. 57

พิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 25 สิงหาคม 2557