พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ (fitness) 12 ธันวาคม 2561

12 ธ.ค. 61