มอบวัสดุปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับนางแปว กอสูงเนิน ในโครงการของ อบจ.นม.

14 ก.ค. 59

มอบวัสดุปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับนางแปว กอสูงเนิน ในโครงการของ อบจ.นม.