!!!รอบเก็บตก!!! เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับทางโรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้ทำการตรวจคันหาเชื้อโควิด-19 ให้กับแม่ค้า-พ่อค้า ตลาดสดเทศบาลฯ และ ตลาดไนท์ (รอบเก็บตก) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า ตลอดจนผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้า ด้วยวิธี แอนติเจน เทส คิท (ATK Rapid test) โดยโรงพยาบาลขามทะเลสอ ณ อาคารเทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยเทศบาลฯได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK ในการตรวจครั้งนี้ด้วย

15 ก.ย. 64