ร่วมกิจกรรมในพิธีอัญเชิญพระศรีอารยะศิลาจารย์ พระพทุธรูปแกะสลักหินทรายเหลืองประทานพร องค์ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนัก 37 ตัน และพระพุทธรูปประจำวันเกิด และนอกจากนี้ยังได้จัดอาหารโรงทานมาให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานอีกด้วย ณ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

08 ก.ย. 59

ร่วมกิจกรรมในพิธีอัญเชิญพระศรีอารยะศิลาจารย์ พระพทุธรูปแกะสลักหินทรายเหลืองประทานพร องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

น้ำหนัก 37 ตัน และพระพุทธรูปประจำวันเกิด และนอกจากนี้ยังได้จัดอาหารโรงทานมาให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานอีกด้วย

ณ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา