วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566

29 พ.ค. 66