วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับ พี่ น้อง ชาวชุมชนในเขตเทศบาลฯ ได้จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ซึ่งการจัดงานวันแรกมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ การแข่งขันชกมวยไทย การแสดงดนตรี แสง สี เสียง การออกร้านจำหน่ายสินค้า ฯลฯ

08 พ.ย. 65