วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.09 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันไหว้ศาลพระพรหม และ ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงของการเริ่มต้นการทำงานในปีใหม่ 2566

09 ม.ค. 66