วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับ พี่ น้อง ชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ได้จัดโครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565

25 ก.ค. 65