วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา ข้าราชการ คณะครู บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 ส.ค. 65