วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ปรธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน พี่ น้อง ประชาชน ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้มอบถวายเทียนพรรษาให้กับวัดต่างๆในเขตเทศบาลฯ

26 ก.ค. 66