วันพุธที่ 26 มิถุนายน 67 เวลา 09.00 น. คณะครู และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดทุกชนิด

26 มิ.ย. 67