วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย , การป้องกันอัคคีภัย , เด็กติดในรถ ,การป้องกันสายรัดที่นอนรัดคอ ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

03 ธ.ค. 65