วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

22 ก.ย. 66