วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธิติกร สุระพินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ เป็นผู้แทนของหน่วยงาน พร้อมพนักงานเทศบาล เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

03 มิ.ย. 65