วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางบ้านสีจาน เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัันตำบลขามทะเลสอ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน พี่ น้อง ประชาชน ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567

02 ก.ค. 67