วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู เทศมบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับ พี่ น้อง ชาวชุมชนในเขตเทศบาลฯ ได้จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ได้จัดให้มีการประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และ ประเภทความสวยงาม

08 พ.ย. 65