วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน พี่ น้อง ประชาชน ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567

09 ก.ค. 67