วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอำเภอขามทะเลสอ เทศบาลตำบลขามทะเลสอโดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา พนักงานเทศบาล ตลอดจน พี่ น้อง ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 ส.ค. 66