วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดสีจาน เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กับนายอำเภอขามทะเลสอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอขามทะเลสอ ภาครัฐ – เอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่ น้อง ประชาชน ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสีจาน พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” กับทางเจ้าคณะอำเภอขามทะเลสอ ในครั้งนี้ด้วย

03 มิ.ย. 66