วีดีโอ โครงการหนูน้อยปลููกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforALL #ChangeforGood

21 ก.ค. 66