ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้ทำการเปิดเทอมและปฐมนิเทศชี้แจงถึงแนวทางการเรียนการสอนตลอดจนข้อปฏิบัติต่างๆให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ และได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับเด็กและผู้ปกครองตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางแนวทางเอาไว้ ผลการตรวจปรากฏว่าเป็นลบทุกคน

17 พ.ค. 65